vezi mai mult

Concursul cel mai bun pădurar la nivel de Unități de producere din cadrul ÎS ÎSC ”Sil-Răzeni” anul 2018
21.08.2018 - 31.12.2018     
 
Pădure, Pădure de ce te iubesc
24.12.2016     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Noutăți » Elevii claselor a IV în vizită la ÎS ÎSC ”Sil - Răzeni”
20
10.2016
Elevii claselor a IV în vizită la ÎS ÎSC ”Sil - Răzeni”
   
 

Pe  data de    19  octombrie 2016 Întreprinderea de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică “SIL-Răzeni” a fost gazdă la peste o sută de copii din clasele a IV din Liceul Teoretic “Ion Pelivan” . Copiii ghidaţi de profesorii d-nele Irina Suhan,  Angela Platon şi Valentina Gurău au fost întîlniţi de către directorul  întreprinderii d-ul Victor Decuseară şi  economistul d-na Lilia Aramă.  D-ul V.Decuseară a adus la cunoştinţa copiilor informatii despre activitatea  întreprinderi. D-na L.Aramă a familiarizat copii cu plantele medicinale care cresc în pădurile  din jurul satului Răzeni. De asemeni, copiii cu  un interes deosebit au făcut cunoştinţă cu seminţele arborilor forestieri care cresc pe terenurile fondului forestier  gestionat de întreprindere. Gustu pomuşoareloer de păducel a fost pe placul copiilor, de asemeni au cunoscut fructele de măcies, porumbar, drăcilă. Înpreună cu copii am  învăţat să  deosebim copacii după frunze. Multiple întrebări   despre fanua din pădure dă dovadă de interesul  copiilor să cunoască  mai bine cu ce se hrănesc animale, unde se adăpostesc, cum sunt protejate de angajaţii întreprinderii. Un lucru îmbucurător este că copii cunosc importanţa pădurii - ca  plămânii verzi a pămîntului.Elevii cl.a IV a,b,c au plecat acasă cu noi cunoştinţe şi dorim  să credem că sunt viitorii apărătorii a florei şi faunei  din  pădurile noastre.