Întreprinderea Silvo-Cinegetică Sil- Răzeni
Elevii claselor a IV în vizită la ÎS ÎSC ”Sil - Răzeni”
20.10.2016

Pe  data de    19  octombrie 2016 Întreprinderea de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică “SIL-Răzeni” a fost gazdă la peste o sută de copii din clasele a IV din Liceul Teoretic “Ion Pelivan” . Copiii ghidaţi de profesorii d-nele Irina Suhan,  Angela Platon şi Valentina Gurău au fost întîlniţi de către directorul  întreprinderii d-ul Victor Decuseară şi  economistul d-na Lilia Aramă.  D-ul V.Decuseară a adus la cunoştinţa copiilor informatii despre activitatea  întreprinderi. D-na L.Aramă a familiarizat copii cu plantele medicinale care cresc în pădurile  din jurul satului Răzeni. De asemeni, copiii cu  un interes deosebit au făcut cunoştinţă cu seminţele arborilor forestieri care cresc pe terenurile fondului forestier  gestionat de întreprindere. Gustu pomuşoareloer de păducel a fost pe placul copiilor, de asemeni au cunoscut fructele de măcies, porumbar, drăcilă. Înpreună cu copii am  învăţat să  deosebim copacii după frunze. Multiple întrebări   despre fanua din pădure dă dovadă de interesul  copiilor să cunoască  mai bine cu ce se hrănesc animale, unde se adăpostesc, cum sunt protejate de angajaţii întreprinderii. Un lucru îmbucurător este că copii cunosc importanţa pădurii - ca  plămânii verzi a pămîntului.Elevii cl.a IV a,b,c au plecat acasă cu noi cunoştinţe şi dorim  să credem că sunt viitorii apărătorii a florei şi faunei  din  pădurile noastre.

Copyright © 2020 Toate Drepturile Rezervate.