Întreprinderea Silvo-Cinegetică Sil- Răzeni
Proiecte de colaborare cu primăriile
26.01.2017

Pe parcursul anilor 2002 - 2015 ÎS ÎSC "Sil - Răzeni" a participat la implementarea a cîtorva proiecte cum ar fi: "Conservarea solurilor în Republica Moldova", " Dezvoltarea durabilă a pădurilor comunale în Republica Moldova". În cadrul acestor proiecte s-au plantat 1237 ha terenuri degradate şi s-au  executat lucrări de reabilitare a fîşiilor de protecţie a cîmpurilor pe o suprafaşă de 113 ha. Lucrările date s - au efectuat în comun acord cu primăriile r-nul Ialoveni, Căuşeni, Anenii - Noi.

Copyright © 2020 Toate Drepturile Rezervate.