vezi mai mult

Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » 21 martie ziua pădurii
21
03.2017
21 martie ziua pădurii
   
 

    Pădurea cununa verde a pămîntului

   Ştiaţi că…

- Prima lucrare de împădurire s-a făcut în anul 1497 de Ştefan cel Mare la Codrul Cosminului.

- Într-o oră un stejar în vîrstă de 100 ani dă în atmosferă 1,7 kg oxigen pur, ceea ce reprezintă raţia zilnică de oxigen pentru 3 persoane. Pentru înlocuirea unei asemenea producţii trebuiesc replantaţi circa 2500 puieţi.

 

În raionul Ialoveni, rar s-ar întîlni un locuitor care n-a auzit de Întreprinderea de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică „Sil-Răzeni” care se află la poalele pădurii, în comuna Răzeni şi este arondată pe o suprafaţă de aproximativ 8 mii ha.

 

    Noi, salariaţii ÎS ÎSC “Sil-Răzeni” ştim că pădurea e o jumătate de casă, ea cheamă ploile line, ea stăvileşte vînturile năprasnice  şi eroziunea solului. Pădurea e o bogăţie  naturală importantă şi strategică.

       Pădurea ne umbreşte cînd soarele ne frige; ne încălzeşte cînd afară-i frig, cînd afară ninge. Ea, pădurea ne ocroteşte şi ne tămăduieşte.

       Liniştea, tihna, alinarea, unde dacă nu în şoapta frunzelor din codru şi în murmurul izvorului  le aflăm?

 

    Conservarea şi dezvoltarea tezaurului forestier este o şansă în plus pentru noi şi generaţiile care urmează, deoarece pentru a supravieţui, pe lîngă hrana suficientă şi produse industriale, este vital necesar şi de un mediu sănătos, aer curat, apă potabilă de bună calitate, soluri stabile şi fertile.  Sub acest aspect, pădurea trebuie considerată o „fabrică de oxigen, depozit de apă, scut al solului, pavăză a culturilor agricole, a unităţilor economice şi aşezărilor omeneşti”.

       Câtă pădure ne dorim să avem în viitor?

       Gradul de împădurire a teritoriului în Republica Moldova constituie 12 %, ori 0,086 ha de pădure pe cap de locuitor. Suprafaţa de uscat a Terrei este acoperită cu 31 la sută cu păduri. Aceasta înseamnă că pe cap de locuitor revine în mediu câte 0,62 ha de pădure. Comparaţia cu situaţia din ţara noastră  cifrele  vorbesc de la sine.

      Silvicultorii din cadrul  ÎS ÎSC „Sil-Răzeni” depun eforturi considerabile pentru asigurarea dezvoltării durabile a resurselor forestiere, îmbunătăţesc calitatea pădurii şi extind suprafeţele acoperite cu vegetaţie forestieră.  În baza Planului  naţional de extindere a suprafeţelor  cu vegetaţie forestieră  pentru anii  2014-2018   s-a  preconizat de a ajunge  la 15 la sută de teren împădurit . Pădurarii   îşi fac meseria. În anul 2016,  întreprinderea ÎS ÎSC „Sil-Răzeni”  a plantat 152 ha de pădure pe terenurile degradate ale primăriilor la suma de peste un milion trei sute mii lei, care din păcate, au fost finanţate în proporţie de doar 10 la sută, dar restul sumei o aşteptăm  şi acum. Doar fondul de retribuire a muncii la lucrările de extindere  a fondului forestier au constituit aproape 500 mii lei. De aici inclusiv vin şi datoriile la salariu şi la buget.

      

  Cu oamenii din satele învecinate se efectuează toate lucrările din pădure, dar problema forţei de muncă persistă în ramură, salariile mici care  sunt la moment face mai puţin atractiv pentru a munci la pădure. La întreprindere prima categorie de salarizare este de 1900 lei. Ca exemplu pentru o zi de muncă la îngrijirea culturii silvice, cu sapa, se calculează 104 lei pentru o normă îndeplinită, cînd în munca la negru se achită 250 lei pe zi.

 

De ziua Internaţională a pădurii - 21 martie, au avut loc întâlniri  cu copii de diferite vârste, pentru a aduce un mesaj privitor la importanţa pădurii.

 

Azi, poate ca niciodată, Pădurea are nevie de grija şi dragostea noastră. Pentru aceasta ar fi bine s-ă ne întoarcem cu faţa la ea - mic şi mare, tânăr şi bătrân şi cu toţii să-i auzim   freamătul, să-i ascultăm durerea şi să-i oferim posibilitatea de a se bucura şi a ne bucura. Indiferent de religie, culoare, indiferent de unde venim şi care ne-ar fi grijile, doar viaţa e mai presus de toate, iar Pădurea e însăşi viaţa.

   Un om consumă întru-un an aproximativ 250 kg de oxigen. Aceasta înseamnă că trei arbori de dimensiune  medie pot să  asigure nevoia de oxigen a unui om pe timp de un an de zile. De aceea, trei arbori plantaţi de fiecare cetăţean al ţării ar reprezenta un gest de solidaritate cu viitorul, o semnătură pusă de fiecare pentru triumful vieţii.

 

  Vă recomandăm să savuraţi cît mai frecvent aerul de pădure, apa de izvor şi cortul, în locul aerului condiţionat, apei  îmbuteliate şi hotelului cu termopan. Delectaţi-vă  de    frumuseţea  copacilor,  de  mireasma  firului  de  iarbă,          de pomuşoarele de păducel şi măcieş ce roşesc în verdeaţa pădurii şi pădurea vă va spune :

” Iubesc pe acei  ce mă iubesc pe mine şi-mi aduc bucurii. Mi-ar plăcea să fiu verde mereu şi să nu-mi facă nimeni niciun rău”.